Terapia ręki

Terapia ręki, prowadzona niezależnie lub jako uzupełnienie terapii sensorycznej dziecka, ma na celu wspomaganie i doskonalenie jego czynności manualnych.

Przede wszystkim powinna być dostosowana do wieku i rozwoju dziecka, dzięki temu maluch czuje się zachęcony do działania i podejmowania nowych wyzwań. Prawidłowo prowadzona znacznie poprawia sprawność motoryczną dziecka.

Dla kogo zalecana jest terapia ręki?

Dzieci, które mają problem z czynnościami manualnymi, takimi jak : cięcie, wiązanie sznurowadeł, prawidłowe trzymanie długopisu, czy ołówka, powinny skorzystać z tego typu terapii.

Zalecana jest również w przypadku dzieci, które nie lubią rysować oraz wykonywać innych prac plastycznych.

Jeżeli rodzic zauważa u dziecka trudność w koordynacji ruchów dłoni i palców, powinien zgłosić się z dzieckiem na diagnostykę dotyczącą sprawności motorycznej dziecka.

Terapia ręki znacznie poprawia precyzję ruchów rąk, a także uczy cierpliwości i koncentracji. Dzięki niej dziecko znacznie bardziej skupia uwagę na wykonywanej czynności i przykłada do niej większą staranność. Uczy się prawidłowo układać ołówek w dłoni, zmniejszać nacisk na przedmiot i odpowiednio prowadzić dłonie w wykonywanych zadaniach.

Poprzez terapię znacznie poprawia się estetyka wykonywanych przez dziecko prac plastyczno – technicznych, czy też staranności w prowadzeniu zeszytu
lekcyjnego. Wzrasta też zainteresowanie pracami, które do niedawna mogły być problematyczne i niechętnie wykonywane przez dziecko.

Terapia ręki jest szeroko stosowana. Wykwalifikowane osoby mogą znacznie pomóc dziecku w wykonywanych przez nie czynnościach manualnych.

Prowadzeniem zajęć z terapii dłoni zajmują się  odpowiednio przeszkoleni logopedzi, nauczyciele, rehabilitanci, a także terapeuci wspomagania
wczesnoszkolnego. Specjalne zajęcia odbywają się w przedszkolach , dzięki którym dzieci nabywają precyzji w wykonywanych ruchach dłoni.

Praca od najmłodszych lat daje najlepsze efekty. Dzięki niej, funkcjonowanie dziecka jest dużo łatwiejsze w przyszłości.

terapia ręki
terapia ręki