Regulamin

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA

 1. W zajęciach uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli, potrzebujący zajęć terapeutycznych.

 2. Czas trwania zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb pacjenta, wg zaleceń terapeuty.

 3. Rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia terapeutyczne oraz prowadziło zeszyt logopedyczny. Tylko regularne ćwiczenia gwarantują postępy w terapii.

 4. Rodzice powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć z terapeutą, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy Rodziców z logopedą. Istotną rolę odgrywają również zadania oraz ćwiczenia zlecone do domu, które przekazywane są po każdych zajęciach.

 5. Rodzice zobowiązani są do systematycznego kontaktu z terapeutą w celu otrzymania informacji na temat postępów na zajęciach.

 6. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.) Dzieci chore, które przyszły na zajęcia będą odsyłane do domu, nieodbyte zajęcia ulegają opłacie w wysokości 100%

 7. W przypadku spóźnienia się na zajęcia terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć.

 8. Nieobecność na zajęciach
  a)
  planowana nieobecność na zajęciach zgłoszona powinna być co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (ferie, wakacje, urodziny itp.), tak aby z wolnych godzin mógł skorzystać inny pacjent.

  b) nieplanowana nieobecność – powinna zostać zgłoszona nie później niż dzień przed zajęciami, tak aby z zajęć mógł skorzystać inny pacjent.

  c) nieplanowana nieobecność – odwołana w dniu zajęć – lub niepojawienie się na zajęciach w terminie ulega opłacie w wysokości 100% zaplanowanych zajęć (przelew lub rozliczenie na najbliższych zajęciach).

  Częste odwoływanie lub przenoszenie zajęć skutkować będzie przenoszeniem zajęć na mniej popularne godziny lub w ostateczności zakończeniem terapii i zwolnieniem miejsca dla dzieci z listy oczekujących. Decyzję o zakończeniu terapii podejmuje terapeuta prowadzący.