Magdalena Świderska – Miś

neurologopeda

Magdalena Świderska – Miś neurologopeda, logopeda, specjalista terapii ręki, właściciel Centrum LogoMisja.
Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej, studia podyplomowe z logopedii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie a następnie studia podyplomowe z neurologopedii na Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej.
Swoje doświadczenie zdobyła w znanych i renomowanych ośrodkach na śląsku m.in. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych i Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE w Katowicach. Była pracownikiem Poradni Logopedycznej Op-med dla Dzieci i Dorosłych w Bytomiu oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Fizjo-Family w Zielonej Górze.
W swojej pracy zajmuje się: wczesną interwencją i wspomaganiem rozwoju małego dziecka (praca z dzieckiem od 0 do 3 roku życia), opóźnionym rozwojem mowy, terapią dzieci z wadami genetycznymi (Zespół Downa, Pradera Williego, Alkoholowy Zespół Płodowy – FAS ). Prowadzi terapię mowy dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera,) oraz dzieci niedosłyszących i implantowanych. Ponadto pracuje z pacjentami z rozszczepem podniebienia i wargi, prowadzi korektę wad wymowy oraz terapię dzieci i dorosłych z afazją.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach dotyczących wykonywanej pracy. Prywatnie szczęśliwa żona, pasjonatka klasycznej motoryzacji i podróży, redaktor w Renault R4 Polska.