Metody Terapii

W naszym gabinecie stosowane są metody pracy:

 

logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe)


masaż logopedyczny wg dr E. Stecko


elementy metody ustno – twarzowej wg koncepcji R. Castillo Moralesa (stymulacja stawów skroniowo – żuchwowych, kontrola głowy i szczęki, stymulacja obszarów neuromotorycznych twarzy, ćwiczenia wewnątrz jamy ustnej, ćwiczenia aktywizujące prawidłowe połykanie, techniki oddychania dla dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym).


– elementy integracyjnej terapii ustno – twarzowej wg Swietłany Masgutowej
(techniki pracy na zewnętrznej powierzchni twarzy i głowy, techniki wewnątrz jamy ustnej, techniki oddychania).


elementy metody TALK TOOLS, która skierowana jest do pacjentów, którzy mają apraksję lub dyzartrię, MPD lub zespół Downa, mają problemy z napięciem mięśniowym, żuchwą a także karmieniem.


terapia pozycji oralnej, która wykorzystuje do diagnozy i terapii określone narzędzia, m in. bloczki żuchwowe, tubki żuchwowe, wibratory Z-vibe i wibratory logopedyczne Jiggler. W trakcie tej terapii kształtujemy konkretny plan motoryczny przy użyciu metod dotykowych jakie spotykamy np. w fizjoterapii.


– terapia karmienia


– terapia neurobiologiczna – Metoda Krakowska

Podstawowe elementy:

 1. Stymulacja słuchowa.
 2. Komunikacja ułatwiona (gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne, Manualne Torowanie Głosek®).
 3. Techniki komunikacyjne.
 4. Programowanie języka.
 5. Dziennik wydarzeń.
 6. Symultaniczno –Sekwencyjna Nauka Czytania®
 7. Terapia funkcji wzrokowych.
 8. Stymulacja funkcji motorycznych.
 9. Wybór dominującej ręki.
 10. Kształtowanie zabawy tematycznej.
 11. Stymulacja lewej półkuli mózgu.
 12. Kształtowanie zachowań społecznych.
 13. Stymulacja poznania wielozmysłowego.
 14. Stymulacja pamięci (symultanicznej i sekwencyjnej).
 15. Ćwiczenia kategoryzacji i myślenia przez analogię.
 16. Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 17. Logoterapia.


– Symultaniczno –Sekwencyjna Nauka Czytania® ( nauka czytania sylabami )

Etapy wczesnej nauki czytania:

1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej.

 • Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek.
 • Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych.
 • Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych.
 • Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów.

2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów.

3. Czytanie sylab zamkniętych.

4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych.

5. Samodzielne czytanie tekstów.


Postępujemy według zasady:

 • POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • stosujemy tylko wielkie litery alfabetu drukowanego


– elementy logorytmiki
(oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową)

 

terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne)

 

komunikacja alternatywna i wspomagająca (Program językowy Makaton, przedmioty rzeczywiste, obrazek).

 

Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

To jest wiadomość tekstowa. Kliknij przycisk Edytuj aby zmienić ten tekst.