Cennik

Nazwa usługi:

Cena:

Czas zajęć:

Diagnoza neuro/logopedyczna ( z omówieniem)

250zł

do 90 min

Kontrola okresowa / konsultacja

200zł

Terapia neurologopedyczna

150zł

55 min

Kinesiotaping twarzy

w cenie terapii

Terapia logopedyczna

150zł

55 min

Nauka czytania – metodą sylabową wg J.Cieszyńskiej

150zł

55 min

Matematyka – System Numicon

150zł

55 min

Terapia ręki

150zł

55 min

Opinia specjalistyczna (pisemna)

150zł

* w czas zajęć wliczona jest rozmowa z rodzicem / opiekunem, instruktaż.

Promocyjny pakiet terapeutyczny (płatne z góry)

Pakiet 10 wizyt x 55 minut

1400zł

Zamiast 1500zł

* pakiet terapeutyczny traci ważność po 12 miesiącach od dnia zakupu
* środki za niewykorzystane wizyty z powodu rezygnacji z zajęć nie podlegają zwrotowi