Neurologopeda dziecięcy
który pomoże w pokonywaniu barier.

Misją centrum logopedycznego

jest pokonywanie różnych barier w komunikacji, które często mogą zaburzać rozwój społeczny i emocjonalny pacjenta. Ponad 15-letnie doświadczenie pozwala dopasować zajęcia do potrzeb dziecka. W LogoMisji terapia prowadzona jest poprzez zabawę, dlatego dzieci chętnie chodzą i przyswajają ćwiczenia, które wpływają na rozwój mowy i naukę czytania. Zapraszamy również miasta pobliskie (Brzeg, Oława, Wrocław, Namysłów)

Czym zajmuje się specjalista w LogoMisji?

 

Logopeda jest terapeutą mowy i języka. Jego zadaniem jest ocena, rozwijanie i doskonalenie mowy. Terapeuta mowy nie zajmuje się wyłącznie wadami wymowy. Pomaga przy problemach z komunikacją u ludzi w każdym wieku. Udziela pomocy dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym oraz dorosłym. Dąży do umożliwienia pozyskania jak najlepszych zdolności i kompetencji językowych pacjenta. Praca logopedyczna jest często długim i mozolnym procesem, ale efekty mogą być zadziwiające i dawać ogromną satysfakcję zarówno ćwiczącemu, jego opiekunom jak i samemu terapeucie.

 

Neurologopeda w LogoMisji zajmuje się:

 

– diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
– profilaktyką logopedyczną,
– wczesną interwencją (dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaki),
– terapią noworodków i niemowlaków
– wczesnym wspomaganiem rozwoju małego dziecka,
– usuwaniem wad wymowy,
– usprawnianiem narządów artykulacyjnych,
– nauczaniem mowy (mówienie i rozumienie) w wypadku jej utraty lub braku – osoby dorosłe po przebytym wylewie, udarze, wypadkach komunikacyjnych (afazja), pacjentów po laryngektomii (usunięciu krtani),
– usuwaniem zaburzeń głosu,
– usuwaniem trudności w czytaniu i pisaniu (Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania),
– niepłynnością mowy,
– terapią dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych (Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, FAS, mózgowe porażenie dziecięce, dzieci niedosłyszące),
– terapią ręki.

Neurologopeda

Galeria

 

LogoMisja - Centrum Rozwoju Mowy