Magdalena Świderska – Miś

- szkolenia

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, uczestniczyła w wielu warsztatach i konferencjach m. in.

11.2021 Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej, Krzysztof Bieniek.

11.2021 Migdałki w praktyce logopedycznej, Aleksandra Rosińska.

10.2021 Smoczek z punktu widzenia logopedy, Magdalena Rybka.

09.2021 Dysfunkcja połykania u dzieci. Istota funkcji, diagnoza i terapia logopedyczna, Beata Nedwidek.

09.2021 Terapia miofunkcjonalna dzieci. Techniki i standardy terapii, Beata Białas.

08.2021 Diagnoza miofunkcjonalna, Aleksandra Rosińska.

06.2021 Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa, Agata Gładowicz-Bojarska.

06.2021 Dysfagia w ujęciu praktycznym, Tatiana Lewicka, Aleksandra Gnacek.

05.2021 Nerwy czaszkowe. Jak badać i prowadzić terapię (wskazówki dla logopedów), Tatiana Lewicka.

04.2021 Od działania do rozumienia. Strategie z dziećmi z zaburzeniami percepcji mowy, Agata Gładowicz-Bojarska.

04.2021 Oddychanie w praktyce logopedycznej, Mira Rządzka.

04.2021 Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym, Mira Rządzka.

03.2021 Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej, Mira Rządzka.

02.2021 Badania słuchu: warsztat praktyczny, Agnieszka Kaproń.

08.2020 Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka, Aleksandra Rosińska.

08.2020 Niemowlak u logopedy, część II, Miobobo – skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne, Marzena Machoś.

07.2020 Niemowlak u logopedy, część I, opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie, Marzena Machoś.

06.2020 Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, Marzena Machoś.

06.2020 System Numicon – złożone umiejętności matematyczne, Dagmara Kubiak.

05.2020 System Numicon – podstawowe umiejętności matematyczne, Dagmara Kubiak.

02. 2020 Terapia dzieci z wadą słuchu, Agnieszka Kaproń, Katowice.

10. 2019 Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu, Agnieszka Bala, Kraków.

09. 2019 Smykopląsy! Kreatywne warsztaty logorytmiczne: planowanie i realizowanie profilaktycznych zajęć logopedycznych, Katarzyna Stempień, Wrocław.

04. 2019 Terapia sygmatyzmu bocznego, Anna Balewska, Częstochowa.

04. 2019 Terapia sygmatyzmu międzyzębowego, Anna Balewska, Częstochowa.

03. 2019 Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Program autorski, Marzena Machoś, Katowice.

01. 2019 Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, Marta Korendo, Kraków.

10. 2018 Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, Emilia Mikołajewska, Gliwice.

03. 2018 Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju, Katarzyna Sedivy-Mączka, Kraków.

03. 2018 Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych, Agnieszka Bala, Kraków.

06. 2017 Podstawy terapii pozycji oralnej OPT – Piotr Jaworski, Kraków.

03. 2016 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® – Sławka Orłowska – Popek, Kraków.

03. 2016 Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – Sławka Orłowska – Popek, Kraków.

03. 2016 Stymulacja funkcji poznawczych. Kategoryzowanie – Agnieszka Bala, Kraków.

02. 2016 Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Katarzyna Sedivy, Marta Korendo, Kraków.

01. 2016 Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny – Agnieszka Bala, Kraków.

12. 2015 Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – Marta Korendo, Kraków.

11. 2015 Terapia neurobiologiczna dla początkujących – Jagoda Cieszyńska, Kraków.

10. 2015 Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej – Agnieszka Fabisiak – Majcher, Kraków.

10. 2015 Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i motorycznych, Katowice.

04. 2015 Stymulacja funkcji poznawczych. Mechanizmy lewopółkulowe –Agnieszka Bala, Kraków.

03. 2015 Stymulacja funkcji poznawczych. Pamięć – Agnieszka Bala, Kraków.

10. 2014 Wady zgryzu, a rozwój mowy dziecka, Wprowadzenie pokarmów dla prawidłowego rozwoju dziecka. Możliwość współpracy dietetyka i logopedy, Katowice.

05. 2014 Diagnoza i konstrukcja programu edukacyjno-terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4 XXL – stopień II (profil psychoedukacyjny PEP-R), Katowice.

08-09. 2013 LOGORYTMIKA, metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka, Warszawa.

23-24.11. 2012 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi, Katowice.

03. 2012 „Integracja odruchów twarzy” według metody dr Swietlany Masgutowej, Sosnowiec.

25-26. 02. 2011 Program Rozwoju Komunikacji Makaton szkolenie I stopnia,
Czerwionka – Leszczyny.

02-03. 10. 2010 Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu KURS WPROWADZAJĄCY, Katowice.

20.09-20.12. 2008 Cykl szkoleń związanych z tematyką AUTYZMU pt.: „Zrozumieć, wybaczyć, pomóc”, Katowice.

Konferencje:

2015 Zespół Aspergera w diagnozie i terapii logopedycznej, Bytom.

2014 Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, Katowice.

2013 Jak się przygotować na spotkanie z osobą dwujęzyczną? Katowice.

2013 Praca poznawczo-behawioralna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, Katowice.

2010 Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy, Katowice.

2010 Stymulowanie rozwoju małego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Będzin.

2010 Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko, Gliwice.

2010 Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka, Katowice.

2010 Neuro(logopedia) w terorii i w praktyce, Bielsko-Biała.

2010 Wybrane zagadnienia diagnostyczno-terapeutyczne w pracy logopedy, Jankowice.

2009 Nowe podejście do diagnozy i terapii logopedycznej SZKOŁA KRAKOWSKA, Kraków.

2009 Logopedia śląska w teorii i praktyce, Katowice.

2009 Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji w teorii i praktyce, Będzin.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2016 – obecnie LogoMisja Centrum Rozwoju Mowy, własna praktyka, Jelcz-Laskowice

03. 2016 – 06. 2016 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Fizjo- Family w Zielonej Górze

03. 2015 – 03. 2016 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
PERSEVERE w Katowicach

03. 2009 – 03. 2015 Niepubliczny Zakład Opieki Społecznej
OP-MED Sp. P. w Bytomiu

04. 2008 – 03. 2015 Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci
Niepełnosprawnych CENTRUM ROZWOJU DZIECKA w Katowicach

2008 Towarzystwo pomocy Głuchoniewidomym z siedzibą w Warszawie Indywidualna terapia
logopedyczna dziecka z implantem ślimakowym w warunkach domowych

 

WYKSZTAŁCENIE:

2009-2010 Studia Podyplomowe – Neurologopedia
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku Białej

2005-2007 Studia Podyplomowe – Logopedia
Logopeda Oświatowy,
Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

2001-2006 Studia Magisterskie – Filologia Polska
Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Specjalizacja Medialna