Magdalena Świderska – Miś

- szkolenia

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, uczestniczyła w wielu warsztatach i konferencjach m. in.

10. 2018 Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, Emilia Mikołajewska, Gliwice.

03. 2018 Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju, Katarzyna Sedivy-Mączka, Kraków.

03. 2018 Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych, Agnieszka Bala, Kraków.

06. 2017 Podstawy terapii pozycji oralnej OPT – Piotr Jaworski, Kraków.

03. 2016 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® – Sławka
Orłowska – Popek, Kraków.

03. 2016 Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji –
Sławka Orłowska – Popek, Kraków.

03. 2016 Stymulacja funkcji poznawczych. Kategoryzowanie – Agnieszka
Bala, Kraków.

02. 2016 Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Katarzyna
Sedivy, Marta Korendo, Kraków.

01. 2016 Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat
praktyczny – Agnieszka Bala, Kraków.

12. 2015 Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
– Marta Korendo, Kraków.

11. 2015 Terapia neurobiologiczna dla początkujących – Jagoda Cieszyńska,
Kraków.

10. 2015 Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej
– Agnieszka Fabisiak – Majcher, Kraków.

10. 2015 Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i
motorycznych, Katowice.

04. 2015 Stymulacja funkcji poznawczych. Mechanizmy lewopółkulowe –
Agnieszka Bala, Kraków.

03. 2015 Stymulacja funkcji poznawczych. Pamięć – Agnieszka Bala,
Kraków.

10. 2014 Wady zgryzu, a rozwój mowy dziecka,
Wprowadzenie pokarmów dla prawidłowego rozwoju dziecka.
Możliwość współpracy dietetyka i logopedy, Katowice.

05. 2014 Diagnoza i konstrukcja programu edukacyjno-terapeutycznego z
wykorzystaniem programu EDU-4 XXL – stopień II
(profil psychoedukacyjny PEP-R), Katowice.

08-09. 2013 LOGORYTMIKA, metoda wspomagająca
motorykę, słuch i mowę dziecka, Warszawa.

23-24.11. 2012 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod
neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami
neurologicznymi, Katowice.

03. 2012 „Integracja odruchów twarzy” według metody dr Swietlany Masgutowej, Sosnowiec.

25-26. 02. 2011 Program Rozwoju Komunikacji Makaton szkolenie I stopnia,
Czerwionka – Leszczyny.

02-03. 10. 2010 Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu KURS WPROWADZAJĄCY, Katowice.

20.09-20.12. 2008 Cykl szkoleń związanych z tematyką AUTYZMU
pt.: „Zrozumieć, wybaczyć, pomóc”, Katowice.

Konferencje:

2015 Zespół Aspergera w diagnozie i terapii logopedycznej, Bytom.

2014 Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, Katowice.

2013 Jak się przygotować na spotkanie z osobą dwujęzyczną? Katowice.

2013 Praca poznawczo-behawioralna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, Katowice.

2010 Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy, Katowice.

2010 Stymulowanie rozwoju małego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Będzin.

2010 Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko, Gliwice.

2010 Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka, Katowice.

2010 Neuro(logopedia) w terorii i w praktyce, Bielsko-Biała.

2010 Wybrane zagadnienia diagnostyczno-terapeutyczne w pracy logopedy, Jankowice.

2009 Nowe podejście do diagnozy i terapii logopedycznej SZKOŁA KRAKOWSKA, Kraków.

2009 Logopedia śląska w teorii i praktyce, Katowice.

2009 Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji w teorii i praktyce, Będzin.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2016 – obecnie Gabinet LogoMisja, własna praktyka, Jelcz-Laskowice.

03. 2016 – 06. 2016 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Fizjo- Family w Zielonej Górze

03. 2015 – 03. 2016 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
PERSEVERE w Katowicach

03. 2009 – 03. 2015 Niepubliczny Zakład Opieki Społecznej
OP-MED Sp. P. w Bytomiu

04. 2008 – 03. 2015 Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci
Niepełnosprawnych CENTRUM ROZWOJU DZIECKA w Katowicach

2008 Towarzystwo pomocy Głuchoniewidomym z siedzibą w Warszawie Indywidualna terapia
logopedyczna dziecka z implantem ślimakowym w warunkach domowych

 

WYKSZTAŁCENIE:

2009-2010 Studia Podyplomowe – Neurologopedia
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku Białej

2005-2007 Studia Podyplomowe – Logopedia
Logopeda Oświatowy,
Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

2001-2006 Studia Magisterskie – Filologia Polska
Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Specjalizacja Medialna