Renata Targoni

TERAPEUTA EEG BIOFEEDBACK

Renata Targoni  – psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta EEG biofeedback, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywała w żłobkach, przedszkolach i w szkole podstawowej. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Ostoja”, gdzie prowadzi terapię psychologiczną oraz terapię EEG biofeedback.

Wykształcenie
2016 – 2017 Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2015 – 2016 Podyplomowe studia pedagogiczne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

2009 – 2014 Tytuł: magister psychologii
Uniwersytet Wrocławski
Kierunek: Psychologia

Kursy
– EEG Biofeedback I i II stopień
– Szkolenie KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOEGO – KORP
– Trening umiejętności społecznych.
– Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą.
– Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza i opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży.
– Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).
– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.