Olga Szozda-Budiel

LOGOPEDA, PEDAGOG, SPECJALISTA TERAPII RĘKI

Olga Szozda-Budiel – logopeda, specjalista terapii ręki, terapeuta pedagogiczny. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca i pedagog w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Wrocławiu.
W gabinecie pracuje z dziećmi wymagającymi korekty wad wymowy oraz wsparcia edukacyjnego w rozwoju. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje w zakresie Metody Krakowskiej.

Wykształcenie:
2016 – 2018 Studia podyplomowe, kierunek: Logopedia, WSB Wrocław
2004 – 2006 Studia wyższe magisterskie (uzupełniające), kierunek: Pedagogika ogólna, specjalizacja: Terapia pedagogiczna, Dolnośląska Szkoła Wyższa edukacji TWP we Wrocławiu, tryb dzienny.

2001 – 2004 Studia wyższe zawodowe, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja: Resocjalizacja, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu, tryb dzienny.

Szkolenia:
VIII.2018 Terapia Neurobiologiczna – dla początkujących Centrum Metody Krakowskiej
VIII.2018 Terapia ręki I i II stopnia, kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do diagnozy i terapii.

III.2011 Certyfikat z metody EEG Biofeedback –I stopnia.
IX.2009 –III.2010 Certyfikat: Kompetentne pomaganie, cykl szkoleń: ,,Przemoc seksualna”, ,,Zaburzenia w zachowaniu”, ,,Uzależnienia”.

II.2010 Szkolenie ,,Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy w rodzinie”.
V. 2006 Szkolenie ,,Podstawy komunikacji interpersonalnej’’.