Magdalena Kolat

LOGOPEDA, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I BILATERALNEJ, PEDAGOG

Magdalena Kolat logopeda kliniczny, terapeuta Integracji Sensorycznej i Bilateralnej. Specjalista terapii ręki. Oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy. Posiada również wykształcenie pedagoga resocjalizacyjnego oraz wychowawcy postpenitencjarnego. Prowadzi swój prywatny gabinet, gdzie pracuje z dziećmi z afazją i spektrum autyzmu. Ciągle poszerza swoją wiedzę w zakresie zaburzeń rozwoju dziecka. W wolnym czasie hoduje kaktusy i czyta książki.

W naszym gabinecie prowadzi zajęcia logopedyczne, pedagogiczne oraz zajęcia z Integracji Sensorycznej (SI) i Integracji Bilateralnej.

Wykształcenie:
2016-2018 Studia Podyplomowe- Logopedia kliniczna Wydział nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2013-2015 Studia Magisterskie- Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Opolski

2009-2012 Studia Licencjackie – Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu

Kursy:
Listopad 2019 Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
Listopad 2019 Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
Październik 2019 Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia
Czerwiec 2019 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
Czerwiec 2019 Kurs Pierwszej pomocy pediatrycznej
Czerwiec 2018 Superwizja Integracji Bilateralnej w Gdańsku
Maj 2019 Terapia Ręki
Lipiec 2018 Integracja Sensoryczna
Maj 2018 Integracja Bilateralna