Joanna Kacyniak

LOGOPEDA

Joanna Kacyniak logopeda, specjalista terapii ręki. Ponadto psycholog i nauczyciel wspomagający w Publicznej Szkole Podstawowej Fundacji „Elemenatrz” w Wójcicach. W gabinecie prowadzi terapię dyslalii i opóźnionego rozwoju mowy oraz wczesną naukę czytania symultaniczno-sekwencyjną. Wciąż podnosi kwalifikacje w zakresie Metody Krakowskiej. W wolnym czasie czyta książki i gra na flecie poprzecznym.

Wykształcenie:

2011-2016 Studia Magisterskie – Psychologia
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

2013-2014 Studia Podyplomowe – Logopedia
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

2009-2014 Studia Magisterskie – Filologia polska
Wydział Filologiczny
spec. nauczycielska z logopedią

Kursy:
czerwiec 2018 – Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.
kwiecień 2018 – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza-terapia-masaż.
marzec 2018 – Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).
grudzień 2017 – Opóźniony rozwój mowy-diagnoza i terapia
sierpień 2017 – EEG Biofeedback I stopnia
sierpień 2017 – Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania