Cennik

Nazwa usługi:

Cena:

Czas zajęć:

Diagnoza neuro/logopedyczna

200zł

do 90 min

Terapia neurologopedyczna

120zł

55 min

Terapia logopedyczna

120zł

55 min

Trening EEG Biofeedback

150zł

55 min

Nauka czytania – metodą sylabową wg J.Cieszyńskiej

120zł

55 min

Matematyka – System Numicon

150zł

55 min

Terapia ręki

120zł

55 min

Opinia specjalistyczna (pisemna)

100zł

Opinia wielospecjalistyczna (pisemna)

150zł

* w czas zajęć wliczona jest rozmowa z rodzicem / opiekunem, instruktaż.

Promocyjny pakiet terapeutyczny (płatne z góry)

Pakiet 10 wizyt x 55 minut

1000zł

Zamiast 1200zł

* pakiet terapeutyczny traci ważność po 12 miesiącach od dnia zakupu
* środki za niewykorzystane wizyty z powodu rezygnacji z zajęć nie podlegają zwrotowi