Beata Banaś

LOGOPEDA

Beata Banaś – logopeda, trener personalny, animator kultury o profilu teatralnym. Ponadto
nauczyciel w Przedszkolu Kinder Jagodno we Wrocławiu. W gabinecie prowadzi korektę wad
wymowy, zajmuje się również afazją dzieci i dorosłych. Fascynuje ją mózg ludzki, wczesna interwencja logopedyczna oraz zaburzenia neurorozwojowe.
Cały czas podnosi swoje kompetencje z zakresu pedagogiki i logopedii oraz Metody Krakowskiej. W wolnych chwilach śpiewa i robi zdjęcia.

Wykształcenie:
2017-2019 Studia podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką Wydział Pedagogiczny DSW Wrocław
2015-2017 Studia podyplomowe – Logopedia Wydział Pedagogiczny DSW Wrocław
2002 – 2007 Studia Magisterskie Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Pedagogicznych i Historycznych
2000 – 2002 Studium Animacji Kultury Animator Kultury o profilu Teatralnym

Kursy i szkolenia:
03.2019 Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, M.Korendo, Wrocław.
03.2019 Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Z. Orłowska-Popek, Wrocław.
01.2019 Kurs organizacji pracy logopedy w placówce oświatowej.
06.2017 Logorytmika.
01.2015 Kurs Trenera Personalnego I stopień.